Forskningsbaseret vortebehandling

”Hvis vi gør noget andet end det vi plejer, får vi helt sikkert også nogle andre resultater”.

Behandlingen af fodvorter i praksis har i mange år været at beskære callositeten på fodvortens overflade, for derefter at efterbehandle med en syreopløsning eller sølvnitrat.

Siden 2013 har såvel nationale som internationale behandlere såsom praktiserende læger og fodplejere behandlet fodvorter med kryokirurgi, med stor succes.

Behandlingsmetoden er sidenhen eksploderet, såvel i Danmark som i udlandet, som et supplement til at beskære callositeten, eller som en direkte erstatning af de tidligere anvendte behandlingsmetoder.

Af:

Lektor

Sygeplejerske og cand. san. med speciale i medicinsk pluralisme

Michelle Toftegaard

04.10.2023

Fodvorter skyldes smitte med HPV

Fodvorter (verrucae vulgaris) er overfladiske virusinfektioner i huden, inficeret af humant papillomavirus (HPV). 

HPV er resistent og spredes ved såvel direkte – som indirekte kontakt, hvilket efterlader en stor del af hverdagens objekter som smittereservoirer. Da inkubationstiden er mellem 1-6 måneder, kan fodvorter med fordel behandles for at bryde smittekæden, og nedbringe øvrige smittemodtagere.  

HPV forbliver i huden efter endt behandling af selve vorten, men behandling kan forhindre spredning af infektionen, til andre dele af kroppen, eller andre smittemodtagere.  

De forekommer på steder hvor huden har været udsat for traumer, da smitte foregår ved at virus trænger ind gennem minimale skader på huden.  Herpå igangsætter HPV en hyperkeratinisering der indkapsler og beskytter virus mod klientens immunforsvar, det vi kender som callositeten.

Behandlingen i praksis består derfor i at få klientens eget immunforsvar til at registrere HPV, ved at nedbryde hyperkerataniseringen, for derefter at tiltrække immunforsvarets celler.

Kryokirurgi som behandlingsform

Kryokirurgi er en mere end 100 år gammel anvendt og veletableret behandling af hudlidelser. Ordet kryokirurgi er en sammensætning af det græske ord kryo (kulde) og terapi (behandling), og betegner således de behandlingsformer, der benytter sig af frysning til at destruere sygt væv.

Princippet i kryokirurgi er baseret på at de forskellige lag af huden har forskellig følsomhed over for kolde temperaturer. Det øverste cellelag af huden, epidermis, som består af 95 % keratinocytter er særligt følsomt over for temperaturforandringer, sammenlignet med det underlæggende, dermis, der hovedsageligt består af kollagene fibre og fibroblaster. Dette bliver praktisk anvendeligt, da epidermis samtidig er det hudlag hvor mange hudlidelser kommer til udtryk, som for eksempel fodvorter.

For at sikre at callositeten ikke forsegler kropsvarmen på fodvorten, kan fodplejeren med fordel beskære callositeten på fodvorten inden den kryokirurgiske behandling.

De kolde temperaturers virkning på fodvorter

Temperaturen for de gasser, selve kryogenet, der er hyppigst anvendt i kryokirurgiske behandlinger (frysepunktet), varierer mellem -52°C til -196°C. Frysepunktet er i midlertidigt ikke vigtigt. Det der betyder noget er kryogenets temperatur når det rammer huden, og hvor hurtigt det fordamper fra huden igen, da det er denne effekt der forårsager celledød af fodvortens celler.

Når kryogenet er påført fodvorten dannes der iskrystaller i fodvortens cellers vand. Vandet får cellemembranen til at udvide sig, for til sidst at briste. Når dette sker dør cellen. Når kryogenet på fodvorten herefter begynder at tø, beskadiges cellerne i fodvorten yderligere, på grund af svigt i den vaskulære mikrocirkulation.

Forskning viser at de nødvendige temperaturer, for destruktion af godartede celler med kryokirurgi, (fx celler fra fodvorter), er mellem -20oC til –30oC.

Kryokirurgisk behandling med Hydrozid®

Hydrozid® består af kryogenet Norfluran, der er en gas, der er anvendt i inhalationsmedicin til patienter med astma, igennem de sidste ca. 50 år. Gassen udledes gennem en smal åbning på 0,25 mm, som sikrer en behandlingsstråle, der gør modellen særligt velegnet til behandling af fx fodvorter.

Når gassen rammer fodvorten, har den en temperatur på mellem -54°C til -58°C. Når behandlingen af fodvorter udføres med temperaturer som disse, mindskes risikoen for bivirkninger, heriblandt oplevelsen af smerte under behandlingen, der ellers er en bivirkning som flere behandlere og klienter har oplevet, ved anvendelse af andre kryokirurgiske behandlinger igennem tiden.

Den lave risiko for bivirkninger skaber muligheden for at behandle klienterne oftere, og nedsætter dermed varigheden af det samlede behandlingsforløb, til både behandleren og klientens fordel.

En simpel, sikker og effektiv behandling

Behandlingen med Hydrozid® foregår i cyklusser af 6 sekunders varighed, og maksimalt 6 gange.

Kryogenet påføres fodvorten i maximalt 6 sekunder. Når gassen er fordampet, fra fodvorten, efter ca. 10 sekunder, er 1. cyklus overstået. Herefter kan behandlingen gentages i op til 6 cyklusser.

Under behandlingen anvendes den medfølgende applikationsskabelon, der beskytter den omkringliggende hud, så denne ikke påvirkes unødvendigt af kryogenet.

Behandling med Hydrozid® kan, i det behandlede område, føre til stimulation af klientens immunsystem, og dermed til afstødning af fodvorter, der ikke direkte er behandlet med kryogenet. Dermed undgås overbehandling.

Er behandlingen for alle?

Kryokirurgi kan anvendes til børn, unge og voksne, gravide, ældre samt klienter der er allergiske over for indholdsstofferne i syre- eller sølvnitratbehandlinger. Alle klienter skal dog vurderes individuelt af behandleren. 

Hos klienter med diabetes kan behandlingen af fodvorter være vanskelig grundet risikoen for tilstedeværelsen af neuropati og iskæmi.

Alligevel kan behandlingen af fodvorter også bidrage til at øge klientens livskvalitet og sundhed, idet fodvorter har vist sig at være en risikofaktor for udviklingen af kronisk diabetisk fodsår.

Fodvorter placeret på fodsålerne trykkes flade, ved daglig mobilisering, og vokser indad. I takt med at fodvortens hyperkeratotiske overflade skubbes ind i fodsålen, vil den hårde hud trykke på blodkarrene, og kunne forårsage en forsnævret blodforsyning i området under den tykke hud. Som følge af neuropati, blandt klienter med diabetes, vil de tabte nervesignaler svække klientens opmærksomhed på den forsnævrede blodforsyning i huden, hvorfor hurtig og effektiv behandling af fodvorter således kan være afgørende for at bremse udviklingen af tryknekrose og kronisk diabetisk fodsår.

Også hos klienter med diabetes skal alle klienter vurderes individuelt af behandleren, og klientens risikogruppe som diabetiker tages med i betragtning.

Din sikkerhed som behandler

Behandling med Hydrozid® kræver ingen personlige værnemidler, og udgør ingen risiko for mindskelse af oxygenindholdet i behandlingsrummet, eller disponering af skadelige stoffer ved indånding.

Efter anvendelse kan udstyret efterlades i behandlingsrummet, da der ikke er særlige krav til opbevaring. Dette gør desuden behandlingen særligt anvendelig for de fodplejere der tilbyder hjemmebehandlinger.

De hyppigst forekommende typer af fodvorter udgør:

  • Almindelige vorter. Disse har en uregelmæssig, blomkålslignende, kuppelformet overflade, og ses ofte med punktformede blodkar i midten. De kan forekomme overalt på huden, og derved også på fødderne.
  • Periunguale vorter. Disse findes særligt ved neglekanten, og ligner de almindelige vorter.
  • Plantare vorter. Disse findes ofte på fodens plantar flade, og vil ved daglig mobilisering trykkes langsomt ind i fodsålen. I takt med dette vil fodvortens hyperkeratotiske overflade kunne forårsage smerter, med begrænset mobilisering til følge.